۵ عضو هیات رییسه خبرگان، تماس با «سید حسن خمینی» را تکذیب کردند!

   آقای شریعتمداری! نام آن عضو هیات رییسه خبرگان را افشا کنید! وقتی پیامکی در کار نیست ، این ادعا برای چیست؟ مگر نه آنکه حضرتتان از ارسال پیامک مطلع هستید، شرافت...

ادامه مطلب ...