۵ برابر شدن مستمری مددجویان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی: کیاپرس : میزان مستمری‌ مددجویان بهزیستی تا پایان دولت دوازدهمباز هم افزایش پیدا می‌کند. محسنی‌بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور دیشب در مراسم...

ادامه مطلب ...