۳۴۰ سالمند و معلول مازندران تحت پوشش طرح مراقبت هستند

کیاپرس:مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: در حال حاضر ۳۴۰ سالمند و معلول استان تحت پوشش طرح مراقبت در منزل قرار دارند. سعید آرام اظهار داشت: در حال حاضر ۳۴۰...

ادامه مطلب ...