پیگیری روزانه و فعالیت شبانه روزی برای اتمام پروژه نیروگاه زباله سوز

  کیا پرس :مهدی عبوری در بازدید از پروژه نیروگاه زباله سوز با اشاره به نصب تجهیزات این نیروگاه گفت: فرآیند تجهیز کارگاه جهت نصب تجهیزات توسط کارشناسان چینی در...

ادامه مطلب ...