دستور توقف پروازهای مسافری روسیه به مصر

دستور کتبی رییس جمهوری روسیه برای توقف پروازهای مسافری این کشور به مصر با عنوان «تدابیر ویژه برای تأمین امنیت ملی روسیه و حفاظت از مردم این کشور در برابر اعمال...

ادامه مطلب ...