واردات بیش از حد برنج؛ عامل بزرگ انصراف برنج‌کاران از ادامه کار

بر اساس آمار رسمی اعلام شده، مصرف سرانه کشور در زمینه برنج، سه میلیون تن و تولید آن در کشور دو میلیون تن است که کمبود یک میلیون تنی آن باید به موقع واردشده تا بازار...

ادامه مطلب ...