از واردات برنج آمریکایی تا حکایت پررنج برنج‌کاران مازندرانی

این روزها صحبت از واردات برنج آمریکایی است که این موضوع اصلاً برای کشاورزی مازندران خوش‌آیند نیست. کشاورزان مازندران از کشت برنج حکایت پرغصه‌ای دارند و هر بار...

ادامه مطلب ...