نداشتن خواب عمیق هم بر شخصیت افراد تاثیر منفی میگذارد هم بر حافظه آنها

کیاپرس:رئیس مرکز تحقیقات استریولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف تاثیر منفی نداشتن خواب عمیق بر حافظه و شخصیت توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر...

ادامه مطلب ...