معمای صدور مجوز برای سینما در طبقه ششم یک مجتمع تجاری

کیا پرس:مجوز راه اندازی سینما در طبقه ششم یکی از واحدهای تجاری شهر قائمشهر روز یکشنبه در حالی در جلسه شورای اسلامی این شهر مطرح شد که بخش تجاری این مجتمع اواخر سال...

ادامه مطلب ...