محرومیت مادام العمر پنج مربی و ورزشکار روس

 سازمان بین المللی مبارزه با دوپینگ با انتشار گزارشی در مورد اتحادیه بین المللی فدراسیون های دو و میدانی در ژنو، تعلیق مشارکت روسیه را در همه مسابقات به علت...

ادامه مطلب ...