مازندران ۳.۵ میلیون تن مازاد تولید مواد غذایی دارد

کیاپرس - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: مازندران به عنوان قطب تولید مواد غذایی کشور بیش از ۳.۵ میلیون تن مازاد تولید دارد. محمد محمدپور عمران  با...

ادامه مطلب ...