مأیوس و برآشفته شدن پمپئو از قصد ۱+۴ برای حفظ کانال مالی با ایران

کیا پرس:وزیر خارجه آمریکا بیان داشت: از شنیدن این خبر که گروه ۱+۴ قصد ایجاد ساز و کارهایی خاص برای حفظ کانال مالی با ایران جهت حفظ برجام دارند، «مأیوس و...

ادامه مطلب ...