عدم سردرگمی  مردم با استقرار نظام ارجاع الکترونیک،برای دریافت خدمات سلامت

  کیا پرس: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با استقرار نظام ارجاع الکترونیک، مردم برای دریافت خدمات سلامت سردرگم نمی شوند و استقرار این نظام نیازمند فرهنگ سازی...

ادامه مطلب ...