ساخت بزرگترین ترازوی سه کفه ای جهان درآمل

کیاپرس- دانش آموزان مبتکر و پژوهنده آملی نخستین بار موفق به ساخت بزرگ ترین ترازوی سه کفه ای جهان شدند، ترازویی که به لحاظ اندازه وحجم اندازه گیری تاکنون نمونه داخلی...

ادامه مطلب ...