ریاست بهارستان در انتظار عارف یا لاریجانی؟

این شورا برای دور دوم انتخابات هم ۵٢ نامزد را برای ۶٩ کرسی باقی‌مانده معرفی کرده‌‌ و چنانچه بتوانند تمام نامزدهای خود یا حداکثر آنان را راهی بهارستان کنند، اکثریت...

ادامه مطلب ...