روند رسیدگی صلاحیت داوطلبان زیر ذره بین هیئت‌های نظارت در مازندران

کیاپرس:هیئت‌های نظارت در شهرستان‌ها و بخش‌های استان مازندران روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را رسیدگی می کنند.  یوسفیان ملا رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات...

ادامه مطلب ...