دوره نامزدی برای خوش‌گذرانی نیست

«نسرین یوسفی»اظهار کرد: هر فردی طی دوران آشنایی و نامزدی باید به نکاتی توجه کند که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، اما به‌قدری اهمیت دارد که بی‌توجهی به آن‌ها...

ادامه مطلب ...