دعوای مرگبار در کشتارگاه بر سر کله و پاچه گوسفند!

جوان ۳۰ساله ای که به خاطر «نزاع بر سر کله پاچه گوسفند» مردی را در کشتارگاه غیرمجاز دام در منطقه مقصود آباد مشهد کشته بود با صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی و با...

ادامه مطلب ...