توصیه مصرف پروتئین  بیشتر به چهار گروه از افراد

کیا پرس:به طور کلی، مصرف روزانه ۸ گرم پروتئین برای هر ۱۰ کیلوگرم وزن، کافی است، یعنی بدن یک فرد ۵۰ کیلویی به روزی ۴۰ گرم پروتئین نیاز دارد. با این حال کارشناسان...

ادامه مطلب ...