تصاویر : تشییع جنازه قربانیان عروسی خونبار ترکیه

تشییع جنازه ۵۱ نفر از قربانیان حمله انتحاری به یک مراسم عروسی در شهر غازی آنتپ ترکیه برگزار...

ادامه مطلب ...