بازگشت مدیر معزول حامی احمدی نژاد با حکم استاندار!

کیا پرس:فرماندار معزول بابل  بار دیگر از استاندار مازندران حکم تازه ای دریافت کرد. رجب ملایی رییسی فرماندار سابق شهرستان بابل که پس از حضور جنجالی در میتینگ سیاسی...

ادامه مطلب ...