ایران اپراتور سوم تلفن همراه در سوریه راه اندازی می‌کند

کیاپرس:از میان سندهایی که میان نخست وزیر کشور سوریه و معاون اول رییس جمهوری کشورمان به امضا رسید، سند میان دو وزارتخانه ارتباطات سوریه و ارتباطات و فناوری اطلاعات...

ادامه مطلب ...