ایت الله سید حسن خمینی: به بزرگان اعتماد کنیم

  «آتش بگیر تا بدانی چه می کشم، احساس سوختن به تماشا نمی شود» کیا پرس :یادگار امام گفت: اکثر فرماندهان جنگ ما حدود ۲۴ سال داشتند، مقام معظم رهبری هنگام بر عهده...

ادامه مطلب ...