از قرار دادن ۱۱ وسیله درسرویس‌های بهداشتی خود داری کنید!

کیا پرس : نزدیک خانه‌ تکانی‌های عید هستیم و بهتر است وسایل‌هایی که در جای اشتباهی از خانه هستند را جا به جا کنیم. به گزارش کیا پرس به نقل از ایرنا، در زمان...

ادامه مطلب ...