اردوی تیم ملی کشتی با ۱۱ کشتی گیر مازندرانی

کیاپرس: ۲۵ کشتی گیر به اردوی تیم ملی دعوت شدند که ۱۱ کشتی گیر آن مازندران هستند. به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رضا اطری، نادر حاج آقا نیا وعلیرضا حاتمی در ۵۷...

ادامه مطلب ...