از دعوای صاحب‌خانه و مستأجر تا شانه خالی کردن مشاوران املاک / مستأجری و هزار دردسر

در گذشته شاهد این بودیم که افراد بدون هیچ قراردادی منزلی را اجاره کرده و به‌راحتی مستأجر و مؤجر حتی برخی در یک حیاط پس از گذشت سال‌ها خانه‌دار شدن زندگی می‌کردند...

ادامه مطلب ...