اتمام پروژه‌های عمرانی شرکت گاز مازندران ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش کیاپرس مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: اجرای پروژه های عمرانی شرکت گاز مازندران از گلوگاه تا رامسر بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و تحقق این پروژه ها...

ادامه مطلب ...