آیین فریدنماشو ثبت ملی می شود

کیاپرس - مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: مراحل ابتدایی پرونده ثبت آیین فردینماشو با هدف احیای آیین های بومی و تقویت گردشگری آغاز...

ادامه مطلب ...