آیا روزه داری در تضعیف سیستم ایمنی نقش دارد؟

کیاپرس:یک متخصص تغذیه با اشاره به تاثیر روزه داری بر سیستم ایمنی افراد، گفت: اولین گام برای رعایت نکات تغذیه ای در ماه رمضان، مصرف صحیح وعده های غذایی است. به...

ادامه مطلب ...