آیا جوشاندن شیر پاستوریزه دلیل علمی دارد؟

کیاپرس: دانشیار گروه و مدیر فناوری‌های انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: جوشاندن شیر برای چندین دقیقه دلیلی نداشته و علمی نیست چرا که...

ادامه مطلب ...