پایش ۷۱ کلینیک گیاهپزشکی و فروشگاه سموم در ساری/ معرفی سه واحد متخلف به تعزیرات

کیاپرس : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: چهار ماه نخست امسال، ۷۱ فروشگاه سموم و کلینیک گیاهپزشکی در این شهرستان پایش و سه واحد متخلف به تعزیرات حکومتی...

ادامه مطلب ...