پایش ناوگان دانش آموزی مدارس مازندران

کیاپرس : سامانه اینترنتی پایش ناوگان دانش آموزی مدارس مازندران راه اندازی شد. عسکری نیکزاد مدیرکل آموزش ‌و پرورش مازندران گفت: سامانه پایش ناوگان دانش آموزی در...

ادامه مطلب ...