نگاه به ورزش همگانی در راستای نشاط اجتماعی

  کیا پرس ---در راستای اهمیت مقوله ورزش همگانی و سلامت خانواده در نگاه مدیریت شهری، برنامه‌های ورزشی بوستان‌ها در قالب ورزش صبحگاهی و مسابقات خانوادگی...

ادامه مطلب ...