خانه به دوشی کتاب در مازندران/ داغی بر پیشانی ساری

ساری تنها مرکز استان در کشور است که از داشتن سایت نمایشگاهی محروم است و نمایشگاه‌های فرهنگی ازجمله کتاب هرسال در گوشه و کنار شهر و در مکان‌های نامناسب برگزار...

ادامه مطلب ...