مارادونا معده اش را کوچک کرد!

 اسطوره فوتبال آرژانتین تحت عمل جراحی «بای پس» معده و یا همان کوچک کردن معده قرار گرفت. اسطوره فوتبال آرژانتین تحت عمل جراحی «بای پس» معده و یا همان کوچک کردن...

ادامه مطلب ...