قلعه نویی جایگزینش را از تیم اخراج کرد

غیبت جواد زرینچه در برخی جلسات تمرینی هفته گذشته استقلال وقتی با غیبت این مربی در سفر به تبریز همراه شد و زرینچه در تقابل با گسترش فولاد روی نیمکت آبی ها حضور نداشت،...

ادامه مطلب ...