عذرخواهی بابت انتشار اشتباه یک مطلب

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴مطلبی با عنوان "اصفهان پیرمرد جاافتاده خندان" در الف منتشر شد که نویسنده آن "محمد علی توکلی" عنوان شده بود. امروز مشخص شد این مطلب توسط ایشان...

ادامه مطلب ...