دودستگی مداحان

دودستگی و اختلاف به خانه مداحان هم رسیده است. برخی مانند سعید حدادیان و حاج محمود ارضی همچون جزیره‌ای جدا از دیگران به دنبال ورود به دنیای سیاست هستند و گروه دیگر...

ادامه مطلب ...