حقوق پایمال شده اوقاف و شهرداری در سایت اداری گلستان

احداث سایت اداری گلستان با هدف تجمیع دستگاه های دولتی در دهه گذشته آغاز شد، اما عدم پرداخت حق اوقاف و عوارض ساختمانی توسط دستگاه های دولتی، باعث اعتراض اداره کل...

ادامه مطلب ...