تصاویر : سفر تفریحی پوتین با ماهیگیرها

رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه در جریان یک سفر تفریحی به "نووگورد" ضمن بازدید از آثار تاریخی و دیدنی این منطقه ساعتی را در کنار ماهیگیران محلی...

ادامه مطلب ...