امتناع آخوندی از افتتاح طرح نیمه تمام در قائم شهر

کیا پرس:عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ، پروژه الغدیر قائم شهر را به دلیل ناتمام بودن افتتاح نکرد.  مقرر شده بود صبح امروز همزمان با سفر رئیس جمهور به...

ادامه مطلب ...