الزامی به استقرار مرکز سینمای جوان در ساری نیست !

کیا پرس: :این مسئول با بیان اینکه الزامی نداریم سینمای جوان را در شهرستان ساری نگه داریم، افزود: هر شهری که بتواند مرکزی برای سینمای جوان مازندران تهیه کند،...

ادامه مطلب ...