اعلام آمادگی مراکز درمانی تامین اجتماعی مازندران برای مقابله با کرونا

کیا پرس :مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران گفت : همه تمهیدات در تامین نیروی انسانی اعم از پزشک ، پرستار، امکانات و تجهیزات با هدف ارائه خدمات در مراکز درمانی و...

ادامه مطلب ...