یک ایرانی عضو کارگروه تدوین استانداردهای IEC شد

 گام های اولیه صنعت برق ایران برای جهانی شدن با عضویت یک ایرانی در کارگروه تدوین کننده استانداردهای IEC و پذیرفته شدن پیشنهاد ایران در تدوین استاندارد بین المللی...

ادامه مطلب ...