نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مازندران و گلستان منصوب شد

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در مازندران و گلستان منصوب شد کیاپرس: با حکم وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛ دکتر محمدمهدی ناصحی به عنوان نماینده تام...

ادامه مطلب ...