پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

کیاپرس – مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت: در مجموع هزینه‌های اجرای ۱۲ پروژه برق منطقه ای استان در هفته دولت ۸۵ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان بوده است.

حسین افضلی با اشاره به بهره بردای از ۱۲ پروژه برق منطقه ای در استان اظهار داشت: احداث خط دو مدار ۲۳۰ کیلوولت و دو مدار ۶۳ کیلوولت، به طول ۱۵ کیلومتر با برج‌های مشبک و تلسکوپی با هزینه ۲۶ میلیارد تومان واحداث پست ۶۳.۲۰ کیلوولت نکا۲ به ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر و خط دو مداره ۶۳ کیلوولت تغذیه‌کننده آن به‌طول سه کیلومتر با هزینه ۱۵ میلیارد تومان از جمله طرح ها است.

وی افزود: افزایش ظرفیت پست ۶۳.۲۳۰ کیلوولت دانیال فاز اول، به ظرفیت ۱۸۰ مگاولت آمپر با هزینه ۹ میلیارد تومان، افزایش ظرفیت فاز اول پست‌های ساری۱، ساری۳ و نوشهر با جایگزینی سه دستگاه ترانس ۴۰ مگاولت آمپر به جای سه دستگاه ۳۰ مگاولت آمپر با هزینه ۶ میلارد ۵۰۰ میلیون تومان و احداث خط دو مداره کابلی ۶۳ کیلوولت آمل ۱ و آمل ۴ به طول ۲.۴ کیلومتر با هزینه ۶ میلیارد تومان از دیگر طرح ها به شمار می رود.

افضلی ادامه داد: احداث خط دو مداره کابلی ۶۳ کیلوولت آمل ۱ و آمل ۵ به طول ۲.۵ کیلومتر با هزینه ۶ میلیارد تومان، احداث یک دسنگاه بی ۲۳۰کیلوولت در پست ۴۰۰ کیلوولت مرکز مازندران با هزینه ۵ میلیارد تومان، احداث پست ۶۳.۲۰ کیلوولت کمپکت آمل ۵ به طرفیت ۳۰ مگاولت آمپر با هزینه ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، احداث ایستگاه ۶۳.۲۰ کیلوولت کمپکت چمستان با نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت آمپر با هزینه ۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومان و احداث ایستگاه ۶۳.۲۰ کیلوولت کمپکت دلند با نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۰ مگاولت آمپر با هزینه ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون توما از جمله طرح ها است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان اظهار داشت: احداث ایستگاه ۶۳.۲۰ کیلوولت کمپکت بلوش در شهرستان نوشهر با نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۰ مگاولت امپر با هرینه ۱ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان، افزایش طرفیت پست ۶۳.۲۰ کیلوولت گرگان ۳ فاز اول با جایگزینی ترانس ۴۰ مگاولت آمپر بجای ترانس ۳۰ مگاولت آمپر به هزینه ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و جایگزینی هادی پرظرفیت خط دومداره ۶۳ کیلوولت ۴۰ شهید آمل، آمل ۳، داوود دشت به زول ۵/۵ کیلومتر با هزینه یک میلیارد ۱۰۰ میلیون تومان از دیگر طرح ها به شمار می رود.مهر

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :