روزهای خوش صید و صیادی در مازندران

بوی ماهی تازه صید شده از دریا در یک روز تعطیل در بازار ماهی فروشان روزهای خوش صید و صیادی را در مازندران نوید می دهد. به گزارش خبرنگار مهر، بازار ماهی فروشان، شهرهای...

ادامه مطلب ...