کیاپرس/طی حکمی از سوی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، روسای جدید گروه علمی قرآن، عترت و سلامت و گروه علمی سلامت و همکاری‌های بین‌الملل معرفی شدند.

به ‌‌گزارش کیاپرس از روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران، بر اساس این گزارش، ضمن پذیرش استعفای دکتر ناصر سیم فروش که در سنوات گذشته به‌عنوان رئیس گروه قرآن، عترت و سلامت گام‌های ارزشمندی را در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه پزشکی برداشتند، با حکمی از سوی دکتر سیدعلیرضا مرندی، دکتر محمد حسین نیکنام عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان رئیس جدید این گروه معرفی شد. همچنین دکترعلی حائری دیگر عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی با حکم آقای دکتر سیدعلیرضا مرندی به‌عنوان رئیس جدید گروه سلامت و همکاری‌های بین‌الملل معرفی شدند.

خاطرنشان می‌شود دکتر محمد حسین نیکنام پیش از این نیز مسئولیت گروه علمی سلامت و همکاری‌های بین‌الملل را بر عهده داشتند.

اشتراک این خبر در :