اختصاص – کیاپرس/رئیس گروه اهدا و پیوند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در سال گذشته بیشترین تعداد پیوند اعضا را داشتیم، به عبارتی بیشترین تعداد پیوند در طول تاریخ پیوند کشور را بدست آوردیم.

ساناز دهقانی در گف و گو با خبرنگار کیاپرس افزود: حدود ۴ هزار و ۱۲۴ مورد پیوند طی سال گذشته در کشور انجام شده که شامل پیوند کلیه، کبد، پانکراس و ریه است.

وی ادامه داد: در سال گذشته همچنین یک هزار و ۱۲۱ مورد اهدا کننده مرگ مغزی را داشتیم که بیشترین تعداد اهدا کنندگان در کشور بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که هر فرد به طور متوسط چند عضو را می تواند اهدا کند؟ گفت: این مورد بستگی به سن اهدا کننده دارد. با توجه به سن اهدا کننده از یک تا ۸ عضو قابل اهدا می باشد.

وی تاکید کرد: اگر فرد جوانی دچار مرگ مغزی شد این فرد می تواند تا ۸ عضو خود را اهدا کند اما اگر اهدا کننده حدود ۷۰ سال باشد احتمالا فقط از کبدش قابل اهدا است.

وی ادامه داد: ما حداقل ۳ عضو را در افراد اهدا کننده استفاده می کنیم.

اشتراک این خبر در :