شعار های نماینده جوان ساری عملی می شود ؟

کیاپرس : 41 روز از وقتی که محمد دامادی؛ نماینده جوان ساری در گفتگو با وارش نیوز اعلام کرد که «تا دو هفته دیگر سکوتم را در مورد مدیریت استان خواهم شکست» گذشته است اما...

ادامه مطلب ...